1-Fotowedstrijd 2020-2021 – Flora in een Grieks kader

 
Gerda Sprengers was al zo vaak ontgoocheld na haar deelnames aan de
fotowedstrijd dat ze ons toch maar
eens een thema toestuurde. Wij
hapten onmiddellijk toe natuurlijk. Ondertussen sijpelden er nog
meer onderwerpen binnen maar wij
kozen toch voor:
F L O R A
IN EEN GRIEKS KADER
Bloemen en planten vind je overal
maar enkel de flora in een Griekse
setting komt in aanmerking!
Duik in jouw archief of zet jouw
lens op scherp want jij vindt vast
ook fleurige beelden!
Lees vlug de deelnemingsvoorwaarden en wacht niet langer om je foto
“wedstrijdklaar” te maken. Stel het
weer niet uit maar doe mee!
Alle ingezonden foto’s worden tentoongesteld op onze nieuwjaarsreceptie in januari 2021, waar ook de
prijzen aan de winnaars zullen overhandigd worden. Filmclub ACINA
staat dit jaar weer klaar voor de
 
jurering en het aanwezige publiek
bepaalt de publieksprijs.
De geselecteerde foto’s zullen, mits
jouw toestemming, gebruikt worden om de voorpagina van ons tijdschrift op te fleuren. Als extraatje
mag elke deelnemer één van zijn
ingezonden foto’s doorzenden naar
webmaster Frank. Zij worden dan
gebruikt om de site op te vrolijken.
OPGELET: gezien de vakantieperiode vraagt ACINA om tijdig
over de foto’s te kunnen beschikken want de jurering is geen werkje
van één avond. De afsluitdatum is
15 DECEMBER 2021 ! Dit jaar
houden we ons ECHT aan deze
datum want anders wordt het te
moeilijk voor Acina.
Deelnemingsvoorwaarden:
• Enkel leden van Chirapsia kunnen deelnemen.
• Maximaal 5 foto’s per lidnummer inzenden.
• Minimumafmeting van de foto’s:
10 x 13 cm en maximumafmeting 13 x 18 cm
 
• De foto’s worden gekleefd op een
witte of zwarte achtergrond van
A4-formaat: (21 x 29,7 cm)
• Enkel kleurfoto’s komen in aanmerking omdat ze de voorpagina
van ons tijdschrift moeten opfleuren
• Per foto moet er vooraan een plaatsaanduiding vermeld worden.
• Op de keerzijde een klevertje
aanbrengen met jouw CODE,
geen naam!
• Samen met jouw foto’s bezorg
je een gesloten omslag waarop
jouw code staat en binnenin
jouw naam en volledig adres.
Belangrijk!
• Enkel foto’s die voldoen aan deze
afspraken komen in aanmerking
voor een prijs.
• Een foto die reeds door de jury
bekroond werd, komt niet meer
in aanmerking voor de publieksprijs.
De inzendingen dienen toe te
komen op volgend adres:
CHIRAPSIA vzw,
Rompelei 12 B – 2550 Kontich

TEN LAATSTE OP
15 DECEMBER 2021