27ste fotowedstrijd.

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie vroegen we jullie naar mogelijke thema’s voor onze volgende foto­wedstrijd. “Daar moeten we even over nadenken,” was bij de meesten het antwoord. Wél, … ze zijn nog steeds aan ’t nadenken! Uit de weinige suggesties kozen wij dan:

GRIEKSE UITHANGBORDEN EN DEURPORTIEKEN.

Duik in jouw archief of zet jouw lens op scherp want jij vindt vast ook leuke beelden!

Lees vlug de deelnemingsvoorwaar­den en wacht niet langer om je foto “wedstrijdklaar” te maken. Stel het weer niet uit maar doe mee!

Doelstelling

Alle ingezonden foto’s worden ten­toongesteld op onze nieuwjaarsre­ceptie in januari 2019, waar ook de prijzen aan de winnaars zullen over­handigd worden. Filmclub ACINA staat dit jaar weer klaar voor de jurering en het aanwezige publiek bepaalt de publieksprijs.

De geselecteerde foto’s zullen, mits jouw toestemming, gebruikt wor­den om de voorpagina van ons tijd­schrift op te fleuren daarom komen voortaan nog enkel kleurfoto’s in aanmerking. Als extraatje mag elke deelnemer één van zijn ingezonden foto’s doorzenden naar webmaster Frank. Zij worden dan gebruikt om de site op te vrolijken.

OPGELET: gezien de vakantie­periode vraagt ACINA om tijdig over de foto’s te kunnen beschikken want de jurering is geen werkje van één avond.
De afsluitdatum is 18 DECEMBER 2018!!!
Dit jaar hou­den we ons ECHT aan deze datum want anders wordt het te moeilijk voor Acina.

Deelnemingsvoorwaarden:

• Enkel leden van Chirapsia kunnen deelnemen.

• Maximaal 5 foto’s per lidnummer inzenden.

• Minimumafmeting van de foto’s: 10 x 13 cm en maximumafmeting 13 x 18 cm

• De foto’s worden gekleefd op een witte of zwarte achtergrond van A4-formaat: (21 x 29,7 cm)

• Per foto moet er vooraan een plaatsaanduiding vermeld worden.

• Op de keerzijde een klevertje aanbrengen met jouw CODE, geen naam!

• Samen met jouw foto’s bezorg je een gesloten omslag waarop jouw code staat en binnenin jouw naam en volledig adres. Belangrijk!

• Enkel foto’s die voldoen aan deze afspraken komen in aanmerking voor een prijs.

De inzendingen dienen toe te komen op volgend adres: CHIRAPSIA vzw, Rompelei 12 B – 2550 Kontich TEN LAATSTE OP 18 DECEMBER 2018